fbpx

Termeni și condiții

Termenii și condițiile Lesander Agency SRL

1. Termeni
Accesând site-ul web la https://lesander.com, sunteți de acord să fiți obligați de acești termeni de serviciu, de toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute de acest site web sunt protejate de legea aplicabilă a drepturilor de autor și a mărcilor comerciale.

2. Utilizați licența
Permisiunea este acordată pentru a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) pe site-ul web Lesander Agency SRL, numai pentru vizualizare tranzitorie personală, non-comercială. Aceasta este acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu și, în conformitate cu această licență, nu puteți:
modifica sau copia materialele;
utilizați materialele pentru orice scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau non-comercială);
încercarea de a decompila sau inversa inginerul orice software conținut pe site-ul Lesander Agency SRL;
înlăturați din materiale orice drepturi de autor sau alte notificări proprii; sau
transferați materialele către o altă persoană sau „oglindește” materialele de pe orice alt server.
Această licență se încetează automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și pot fi încetate de Lesander Agency SRL în orice moment. După încetarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți orice materiale descărcate în posesia dvs., fie în format electronic sau tipărit.
3. Disclaimer
Materialele de pe site-ul Lesander Agency SRL sunt furnizate în mod „așa cum este”. Lesander Agency SRL nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită și, prin prezenta, renunță și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau condiții de comerciabilitate, aptitudini pentru un anumit scop sau nerespectarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor.
În plus, Lesander Agency SRL nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau în legătură cu alte materiale sau pe site-uri legate de acest site.
4. Limitări
În niciun caz, Lesander Agency SRL sau furnizorii săi nu vor fi responsabili pentru daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii afacerii) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor de pe Lesander Agency SRL site-ul web, chiar dacă Lesander Agency SRL sau un reprezentant autorizat Lesander Agency SRL au fost notificate oral sau în scris despre posibilitatea unei astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune cauzale sau incidentale, este posibil să nu se aplice aceste limitări.

5. Precizia materialelor
Materialele care apar pe site-ul Lesander Agency SRL ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Lesander Agency SRL nu garantează că niciunul dintre materialele de pe site-ul său web nu este exact, complet sau actual. Lesander Agency SRL poate efectua modificări ale materialelor conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Totuși, Lesander Agency SRL nu se angajează să actualizeze materialele.

6. Legături
Lesander Agency SRL nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său web și nu este responsabilă pentru conținutul unui astfel de site legat. Includerea oricărui link nu implică aprobarea site-ului Lesander Agency SRL. Utilizarea oricărui astfel de site web legat este pe riscul utilizatorului.

7. Modificări
Lesander Agency SRL poate revizui acești termeni de serviciu pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să fiți legat de versiunea actuală a acestor termeni de serviciu.

8. Legea guvernantă
Acești termeni și condiții sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile României și vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.

Generat de GetTerms.io

Doriți o colaborare?